Americká příjmení, žebříček TOP 100 a významy

21. září 2013 v 21:10 | MAKY.OREL |  Americká
Jelikož je Amerika kontinentem osídleným v nepříliš dávné době, je jasné, že jména obyvatel se budou odvíjet od toho, odkud přišli. Vynecháme-li zbylé indiánské obyvatelstvo, je to tu v podstatě samý přistěhovalec. Najdete tu jména anglická, španělská, italská i česká. Většina jmen se složitější výslovností tu zdomácněla a časem se zjednodušila. (Můžete pozorovat dobře na amerických jménech zděděných po přistěhovalcích ze střední Evropy. Třeba Jason Mraz, populární americký zpěvák - hned mi bylo jasné, že má něco společného s Čechy a je to tak, jeho pradědeček byl původem z Rakouska-Uherska.)


Tudíž v tomto případě se můžete směle řídit podle chuti a potřeby. Ačkoli se najdou i jména, která určitým způsobem pro tyto oblasti typická jsou. Dvojjazyčná Kanada například stále hostí dost jmen francouzských. Přistěhovalci přinášejí jména španělská i portugalská. A není tu málo asiatů.


Statistika 100 nejčastějších příjmení mezi lety 1990 a 2000 v USA, sestupně:

Smith - význam "kovář", ve více jazycích, za všechny třeba Will Smith (herec/zpěvák - Muži v černém, atd.)
Johnson - význam "John´s son" tedy "syn Johna", kromě oblíbené značky Johnson´s baby by se jich jistě našlo dost, třeba američtí prezidenti, toto jméno se také vyskytuje v jiných jazycích v trochu odlišné podobě (Jensen, Johansson)

Williams - opět význam "Williamův syn", William je pak původem odvozenina Wilhelma ("will" - touha, "helmet" - helma), zpěvák Robie Williams je jen špička ledovce

Brown - anglický překlad je "hnědý", ale vychází z "člověka s hnědými vlasy" (tedy brunet)

Jones - anglické jméno z křesního John, které pochází z hebrejštiny, význam je "potomek/syn Johna"

Miller - v němčině jako Müller, význam je "mlynář"

Davis - původem z Walesu, znamená "Davidův syn", v Americe je ale populárnější než v zemi původu

García - původem Baskické, znamená "mladý", je to nejběžnější Španělské příjmení

Rodríguez - ze Španělska a Latinské Ameriky, znamená "syn Rodrigův", jméno Rodrigo vychází ze španělského Roderick, což znamená "slavná síla"

Wilson - forma populárního středověkého jména Will, původ by se dal hledat skutečně ve slově "wil" tedy "vůle"/"touha", jméno Wilson se poprvé objevilo v Anglii už ve 14. Století a je populární ve všech anglicky mluvících zemích

Martínez - obvykle čteme s krátkým I, pochází ze španělštiny a je ve Španělsku běžné, znamená "Martinův syn", v Portugalsku se nachází pod příjmením Martins

Anderson - Anderson, Andersson nebo Andersen, znamená "Andersův syn", samo o sobě pochází z řeckého jména Andreas (význam "muž"/"mužský"), paralelně se vyskytuje běžně v severských státech, populární je ale i ve Skotsku

Taylor - myslím, že nejlépe známe asi Toma Tailora a není to náhoda, protože "tailor" je "krejčí", z čehož se odvodilo příjmení Taylor, velice populární v Británii a dalších anglicky mluvících zemích

Thomas - z Aramejštiny ve významu "dvojče", populární jméno napříč Evropou

Hernández - španělsko-portugalské jméno znamenající "syn Hernána"

Moore - populární v anglicky mluvících zemích, galsko-anglického původu, dlouhá doba jeho existence vedla k několika odvozeninám a rozdílné výslovnosti, původ by se dal hledat v několika slovech, nejznámější je asi "moor", anglický termín pro vřesoviště

Martin - latinský původ v bohu války Martovi, běžné křestní jméno v Evropě i příjmení

Jackson - anglicko-skotský původ, znamená "Jackův syn"

Thompson - anglicko-skotský původ, znamená "Tomův syn"

White - z doslovného překladu "bílý", původ anglický

López - určitě známe nejen Jennifer Lopez, španělského původu, znamená "Lopův syn" a jméno Lope pochází z latinského "lupus", což znamená "vlk"

Lee - jeho původ se dá hledat v několika zemích a dobách, někdy se význam uvádí jako "cibule", jinde jde o starý výraz pro "louku", pak zase "švestku",…

González - druhé nejběžnější španělské jméno, znamená "Gonzálův syn"

Harris - britského původu, znamená "Harryho syn", vyskytuje se v drobných obměnách ve více zemích

Clark - odvozené z latinského "clericus", což znamená "písař", "sekretářka", nebo "učenec v rámci náboženského řádu", shrneme-li to, šlo v podstatě o "úředníka", jméno se dá dohledat už ve 12. Století a používá se i jako jméno křestní

Lewis - z normanského jména Lodovicus, spojenina germánských slov "sláva" a "válka", bylo ale více jmen, které se později změnili v Lewise

Robinson - znamená "syn Robertův", anglického původu

Walker - v překladu je to "chodec", původ není zcela jasný, ale nejspíše o někoho "někam jdoucí" šlo

Pérez - má dva možné původy ve španělštině nebo hebrejštině, dnes se vykládá jako "Petrův syn"

Hall - původní anglický význam je "milý" / "vlídný" nebo "promíjející", ale hall je v moderním anglickém překladu prostě "hala"

Young - původem nejspíše používané pro označení mladších synů v rodině, význam se drží překladu, tedy "mladý"

Allen - anglicko-skotsko-irský původ, znamená "krásný" nebo "poctivý"

Sánchez - běžné španělské příjmení

Wright - ze starého anglického výrazu pro "pracovníka" nebo "pracujícího se dřevem"

King - v Anglii vychází ze starého výrazu pro "kmenového vůdce", takže dnešní překlad "král" je trochu významnější, ve Francii jméno King (francouzský ekvivalent je Roy) pojalo mnoho sirotků (královy děti)

Scott - skutečně skotského původu, Scott bylo označení jednoho z tamních klanů

Green - běžné skotské jméno, původ se dá hledat v několika jazycích, ale dochází se většinou k významu z překladu, tedy "zelený"

Baker - běžné jméno odkazující na překlad "pekař"

Adams - anglicko-skotský původ, znamená "Adamův syn"

Nelson - ve významu "Nelsův nebo Nellův syn"

Hill - používalo se jak označení "lidí žijících na kopci", viz překlad "kopec"

Ramírez - ze španělštiny, významu "syn Ramirův"

Campbell - hlavně skotské jméno galského původu, vychází ze dvou starých slov, která v překladu zní "křivá huba"

Mitchell - původ není úplně jasný, dá se vysvětlit více způsoby, ale nepochybně je tam něco společného se jménem Michal

Roberts - vychází ze jména Robert, které má po přeložení ze starého jazyka význam "čistá pověst", je anglo-sasko-normanského původu, je běžné ve Walesu

Carter - anglický původ, v překladu jde o "převozníka" nebo "drožkaře", "člověk převážející zboží"

Phillips

Evans - velšského původu, ve významu "syn Evana"

Turner - má dva možné původy buď jako "soustružník" nebo "někdo velice rychlý", každopádně má původ nejspíše anglický

Torres - portugalsko-španělský původ, v překladu "věže", z latinského původu šlo o člověka žijícího u věže

Parker - skutečně jde o "park", pochází z francouzštiny a znamená "zahradník" nebo někdo kdo se stará o park

Collins - tři možné původy odkazují na anglo-saské jméno Collin ("Collinův syn"), irský termín pro "miláček", či velšský termín pro "lísku"

Edwards - anglický původ, význam "Edwardův syn"

Stewart - skotský původ, ve významu "strážce"/ "dozorce"

Flores - španělský původ, v překladu "květina"

Morris - má značně nejasný původ, protože není jednoznačně přiřknut jedné zemi, ale vychází ze jmen Maurice nebo Moritz

Nguyen - běžné a snad nejčastější vietnamské rodové jméno

Murphy - irského původu ze dvou původních delších příjmení, ve významu "válečník na moři"

Rivera - španělsko-italského původu, znamená "břeh" a čte se [ribera]

Cook - těžko říct jak dobrý byl James Cook kuchař, význam a překlad jména je "vařit"

Rogers - pravděpodobně normanského původu ze jména Roger, ve významu "syn Rogera", význam a původ ale není tak docela jasný

Morgan - opět problematický, nejspíše keltský původ

Peterson - z anglické "Petrův syn"

Cooper - z anglického termínu označující "výrobce sudů"

Reed - anglického původu, označuje "červené", takže zkrácený výraz pro zrzky

Bailey - anglického původu

Bell - původů je hned několik, ten anglický odkazuje na "zvoníky" a "výrobce zvonů", někdy se odkazuje na křestní jméno Bel, které má francouzský původ ve slově "nádherný"

Gómez - španělské příjmení, vychází až z vizigótského výrazu pro "muže"

Kelly - původ se udává na území Irska nebo Anglie, takže se nejasný význam tříští od "bojovníka" po "dřevo"

Howard - anglický původ vycházející z výrazu pro "pastýře ovcí"

Ward - původ až galský, ze staroanglického výrazu "strážce" / "hlídač"

Cox - existují dvě irská příjmení, která se změnila časem v Coxe, původ je anglický nebo velšský, význam je díky nezřetelnému původu značně roztříštěný

Díaz - původ je španělsko-portugalský, význam není zcela jasný

Richardson - anglo-saský původ, ze jména Richard (ze slov staré angličtiny ve významu "síla" a "odvážný")

Wood - už podle překladu jde o anglické jméno, užívané pro lidi žijící nebo pracující v lese

Watson - kromě Dr. Watsona a Emmy Watson je mnoho dalších Watsonů, význam je "Walterův syn"

Brooks - německo-francouzský původ, označení člověka, který žil blízko potoku nebo nějaké říčky

Bennett - ze jména Benedict, ve významu "požehnaný"

Gray - poněkud nejasný irsko-skotsko-galský původ, současný překlad "šedý" ale asi neodpovídá původnímu významu

James - značné množství původů

Reyes - španělské jméno, přeloženo by to znamenalo "král" nebo "královský"

Cruz - iberského původu, znamená "kříž"

Hughes - velšsko-irského původu, nejspíše ze slova "oheň", přeneseněji "inspirace"

Price - z velštiny a neshoduje se s moderním překladem "cena", znamenalo původně "Rhysův syn"

Myers - původ je někde mezi Německem, Francií a přejato bylo do angličtiny jako "syn Mayera"

Long - napřek překladu "dlouhý" jde o jedno z několika málo přejatých čínských příjmení, ačkoli mže být i původu normanského

Foster - příjmení Foster (Forster nebo Forester) pochází ze starověkého názvu pro kancelář dohlížející na údržbu a správu loveckých území patřící buď monarchovi, nebo biskupovi

Sanders

Ross - skotského původu jako klan Rossů nebo německého ve významu "kůň"

Morales - španělského původu

Powell - tradiční velšské jméno, ve významu "Howelův syn" nebo také "syn služebníka svatého Pavla"

Sullivan - irského původu, leckdo si asi stále pamatuje z Monsters inc - James P. Sullivan :D

Russell - anglo-normanského původu, odkazující na "zrzka", takže to není jen o teriérovi

Ortiz - španělského původu

Jenkins - původem z anglického Cornwallu, ve významu "malý John" nebo "Johnův syn"

Gutiérrez - španělského původu, ve významu "syn Gutiérra"

Perry - odkazuje nejspíš na starý anglický výraz pro "hrušni", nic na tom nezmění, že nejznámější Perry je ptakopysk a prsatá zpěvačka :D

Butler - normanského původu, odkazuje na sluhu ve vinném sklípku nebo vysoce postaveného sluhu u dvora

Barnes - opět několikero chaotických teorií o původu a významu, nicméně jde o jméno z anglického území

Fisher - anglické, ale používané v obměnách skrz celou Evropu, znamená jak jinak "rybář"
 

23 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Anchor Anchor | E-mail | Web | 29. září 2013 v 11:39 | Reagovat

Hmmm, Naomi Křivá huba :D Chudák modelka :D Jinak díky za skvělý žebříček! :)

2 Anonym Anonym | E-mail | 16. dubna 2014 v 9:12 | Reagovat

Danielle Křivá huba :-D chudák herečka:-D

3 anonym anonym | 8. února 2015 v 18:50 | Reagovat

výborně zakládám novou knihu

4 Anonymní anonym Anonymní anonym | 12. prosince 2015 v 13:13 | Reagovat

Jamie Křivá huba - Bower :D
chudák :(

5 Mee Pineapple Mee Pineapple | E-mail | Web | 19. ledna 2017 v 14:35 | Reagovat

WOW, to je hustý :D

6 Mee Pineapple Mee Pineapple | E-mail | Web | 19. ledna 2017 v 14:36 | Reagovat

Ani bych nečekala, že něco takového někdo vymyslí. Fakt super

7 Rrrr Rrrr | 11. listopadu 2017 v 21:53 | Reagovat

Nůůůdááá!!!!

8 Hej, ty! Hej, ty! | 23. listopadu 2017 v 18:49 | Reagovat

Total super!! Moc díky! Pomohlo mi to se psaním příběhu. Fakt dík!

9 Já | 20. prosince 2017 v 22:53 | Reagovat

Wuf, díky za článek, začínám psát knížku, jména pomohla :)

10 Čus Čus | 14. února 2018 v 17:22 | Reagovat

Boží!! Moc díky!!! (Začínám psát knihu a ta jména mi fakt píchla!) Dík a servus! ;D

11 Fantomas Fantomas | 13. července 2018 v 1:19 | Reagovat

moc děkuji zrovna sedím a přemýšlím jaká příjmení budou mít mé postavy v knize a hele už je mám :D super :D

12 ahoj všichni!! ahoj všichni!! | 23. července 2018 v 11:36 | Reagovat

To je BOŽÍ, jak sem chodí tolik spisovatelů, co hledají jména pro své postavy!! (Alespoň se necítím sama a trapně, hih). :) ;D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama